Здоровий спосіб життя

Технічна підготовка спортсмена спрямована на вивчення і вдосконалення техніки рухів, властивих даному виду спорту. У процесі загальної технічної підготовки спортсмен поповнює фонд рухових умінь і навичок, необхідних йому в житті і в спортивній практиці. У ході спеціальної технічної підготовки він опановує техніку обраного виду спорту і поглиблює свою спортивну спеціалізацію, доводить до досконалості необхідні вміння і навички.

Тактична підготовка озброює спортсмена способами і формами ведення боротьби в процесі змагань (тактика в спорті - це мистецтво ведення спортивної боротьби). У зміст тактичної підготовки входить навчання спортсмена поведінці під час змагань, подолання можливих труднощів, використанню ситуацій, що виникають. У процесі тактичної підготовки спортсмени опановують необхідні прийоми і дії, тактичні знання.

Для побудови тактичного плану спортивної боротьби необхідно вивчати своїх соперників і їх тактичні прийоми, знати і правильно розподіляти свої сили, застосовувати такі маневри, які можуть принести успіх. План тактичної боротьби повинен бути підпорядкований інтересам колективу і команди.

Теоретична підготовка спортсмена озброює його спеціальними знаннями, що належать до спортивної діяльності. Вона включає знання з історії, теорії та методиці спорту взагалі і даного виду спорту зокрема, фізіології та психології, гігієни, біомеханіки фізичних вправ, лікарському контролю, правилами організації та суддівства спортивних змагань. Теоретична підготовка здійснюється безпосередньо на навчально-тренувальних заняттях, але може проводитися також у вигляді лекцій, бесід, самостійного вивчення відповідної літератури.

 

Джерело: издательство "Высшая школа", г. Москва, 1989 г, Книга - "Физическое воспитание"

PS: Будемо вельми вдячні, якщо Ви поділитесь даним матеріалом зі своїми друзями в соц.мережах.