Здоровий спосіб життя

У процесі навчання рухам, вдосконаленням рухових навичок слід керуватися загальнопедагогічними, дидактичними принципами: свідомості, активності, наочності, доступності, систематичності і міцності.

Стосовно фізичного виховання принципи свідомості і активності виражаються в тому, наскільки усвідомлено ставиться спортсмен до тренувального процесу. Розуміння завдань тренування, активне виконання завдань та вправ прискорюють навчання, підвищують ефективність тренувальних занять, дозволяють творчо використовувати набуті теоретичні знання, уміння і рухові навички у подальшій спортивній діяльності. Особиста зацікавленість, осмислене ставлення до занять, свідомий аналіз виконаних вправ особливо необхідні при самостійних заняттях.

Принцип наочності. Через наочність учні сприймають досліджуваний рух, як би програмують його в своїй свідомості. Спостерігати можна за рухом, показаним тренером, іншим спортсменом. Це безпосередня наочність. При опосередкованій наочності вивчаються через відео, малюнки, схеми і т. д. Наприклад, за допомогою відеокамери можна записати, а потім переглянути на екрані тільки що виконану вправу, виявити і проаналізувати свої помилки. Сучасні технічні засоби дозволяють побачити виконану вправу в уповільненому темпі. Наочне сприйняття здебільшого є початковою ланкою пізнання та вивчення руху.

 

Джерело: издательство "Высшая школа", г. Москва, 1989 г, Книга - "Физическое воспитание"

PS: Будемо вельми вдячні, якщо Ви поділитесь даним матеріалом зі своїми друзями в соц.мережах.