Здоровий спосіб життя

Єдність загальної та спеціальної підготовки спортсмена. В умовах сучасного суспільства спорт - не самоціль, а один із засобів виховання, всебічного розвитку людини. ЗФП створює фундамент для досягнення спортивного результату, а СФП сприяє досягненню високого рівня необхідних спортсмену знань, умінь, навичок, фізичних і морально-вольових якостей.

Безперервність тренувального процесу забезпечується систематичними і регулярними навчально-тренувальними заняттями, плановим чергуванням навантаження і відпочинку. Навантаженням прийнято називати величину впливу фізичних вправ на організм, що займається.

Поступовість збільшення і застосування максимальних навантажень є обов'язковими умовами росту спортивних результатів.

Відповідно з цією вимогою обсяг та інтенсивність тренувальної роботи необхідно збільшувати, як правило, плавно, без різких коливань. Під обсягом навантаження слід розуміти сумарну кількість виконаної тренувальної роботи, а під інтенсивністю - напруженість роботи, ступінь її концентрації в часі.

Однак між збільшенням тренувальних навантажень і процесом пристосування до них організму спортсмена немає прямолінійною залежності: спостерігаються періодичні спади і підйоми, або так звана хвилеподібна динаміка тренувальних нагрузок. Справа в тому, що з плином часу організм пристосовується до одноманітного навантаження і воно для нього більше не є тим подразником, який необхідний, щоб викликати нове підвищення функціональних можливостей. Тому в тренуванні слід чергувати малі, середні, великі і максимальні навантаження.

Циклічність тренувального процесу знаходить відображення в багаторічному і поетапному плануванні. Виділяють великі, середні і малі тренувальні цикли, в процесі яких вирішуються загальні і конкретні задачі підготовки спортсмена.

Індивідуалізація спортивного тренування - це облік індивідуальних особливостей спортсмена, рівня його фізичної, технічної та інших видів підготовленості на даному етапі тренувального процесу.

Важливо пам'ятати, що всі принципи спортивного тренування тісно пов'язані між собою і представляють єдність: не можна нехтувати жодним з них.

 

Джерело: издательство "Высшая школа", г. Москва, 1989 г, Книга - "Физическое воспитание"

PS: Будемо вельми вдячні, якщо Ви поділитесь даним матеріалом зі своїми друзями в соц.мережах.