Здоровий спосіб життя

Річний тренувальний цикл в ряді видів спорту складається з трьох періодів: підготовчого, змагального і перехідного. Така періодизація грунтується на закономірностях розвитку «спортивної форми» і календарних термінах основних змагань. При цьому важливо, щоб головні змагання потрапляли в межі змагального періоду, а контрольні, навчально-тренувальні та інші другорядні змагання планувалися на підготовчий період.

Кількість змагань повинна бути таким, щоб створювалися умови для вдосконалення фізичних і морально-вольових якостей спортсмена. Інтервали між змаганнями повинні забезпечувати відновлення і подальше збільшення працездатності.

При плануванні процесу спортивного тренування необхідно враховувати підсумки минулого тренувального періоду, результати лікарського обстеження спортсмена, виявивши слабкі і сильні сторони його підготовленості, виявити слабкі фізичні якості, а також інші моменти, на яких слід сконцентрувати увагу в плануванні майбутніх занять.

У ході підготовчого періоду створюються передумови для получення «спортивної форми», розширюються функціональні можливості організму спортсмена. У цьому періоді до 60-70 % часу відводиться ЗФП, в кінці періоду більше уваги приділяється спеціальним вправам, підготовці до змагань.

Завданням змагального періоду є збереження і поліпшення «спортивної форми», досягнення максимальних спортивних результатів. Головними засобами цього періоду тренування є безпосередньо змагальні вправи, а основним методом виступають змагання. Обсяг тренувальних навантажень збільшується за рахунок спеціальної підготовки. Типовим для цього періоду буде змагальний (а не надільний) мікроцикл: його зміст і розкладка навантаження визначаються числом днів між змаганнями. Змагальні мікроцикли поєднуються з так званими розвантажувальними, що дозволяє уникнути перетренованості, а до самих відповідальних змагань підійти в стані найвищої готовності.

У перехідному періоді проводиться активний відпочинок при збереженні певного рівня тренованості. Вся робота в цей період спрямована на ліквідацію наслідків накопиченої втоми. З занять виключаються змагання та змагальні вправи. Більше часу приділяється туризму та іншим видам активного відпочинку, що дозволяє не допускати різкого спаду фізичних навантажень. Однак, якщо спортсмен мало і рідко виступав у змаганнях, необхідність у перехідному періоді може відпасти.

Зміст річного циклу конкретизується в річному плані тренування, в якому враховуються особливості умов (вид спорту, можливості спортивної бази, характер роботи або навчання). Річний план робиться невеликим за обсягом і наочним. При його складанні застосовується принцип помісячного планування навчально-тренувального процесу.

 

Джерело: издательство "Высшая школа", г. Москва, 1989 г, Книга - "Физическое воспитание"

PS: Будемо вельми вдячні, якщо Ви поділитесь даним матеріалом зі своїми друзями в соц.мережах.