Здоровий спосіб життя

Для людей, які займаються фізичною культурою і спортом велике значення має самоконтроль. Він дисциплінує тих хто займається фізичною культурою і спортом, учить їх навичкам  самоаналізу, покращує і робить роботу лікаря більш ефективну, сприяє покращенню спортивних результатів.

Самоконтроль - це система спостережень за здоров'ям людини, її фізичним розвитком, за станом функціональних систем організму, переносимістю різного роду навантажень. 

Основні завдання самоконтролю:

Зрозуміти і усвідомити необхідність ретельного і спостережливого  ставлення до свого здоров'я;

Освоїти найпростіші методи самоспостереження, навчиться найпростішим способам запису результатів спостереження;

Навчиться аналізувати оцінки свого самоконтролю;

Навчитись використовувати дані знання на практиці.

Самоконтроль включає спостереження і аналіз, обробка  об'єктивних і суб'єктивних станів організму. Об'єктивні  показники - це ті, які можна вимірювати і виражати кількісно: антропометричні - довжина тіла, маса та інші, функціональні - частота серцевих скорочень (ЧСС), глибина дихання і його частота, життєва ємність легень (ЖЕЛ) та інші; силові показники, спортивні результати. Суб'єктивними показниками - це  самопочуття, настрій, почуття втомлюваності, бажання чи небажання займатися фізичними вправами, страх змагань, порушення сну і апетиту, відчуття своєї працездатності, її змін. Кращою формою організації  і проведення самоконтролю є систематичне ведення щоденника.

Джерело: издательство "Высшая школа", г. Москва, 1989 г, Книга - "Физическое воспитание"

PS: Будемо вельми вдячні, якщо Ви поділитесь даним матеріалом зі своїми друзями в соц.мережах.