Здоровий спосіб життя

У зміцненні здоровя населення, гармонійному розвитку особистості, в підготовці молоді до праці і життя зростає значення фізичної культури та спорту, застосування їх в нашому житті. Треба поставити справу так, щоб кожна людина ще замолоду дбала про своє фізичне вдосконалення, володів знаннями в області гігієни та медичної допомоги, вів здоровий спосіб життя.

Фізична культура і спорт - складна соціальна система, яка є об'єктом аналізу різних наук.

Що ж є фізична культура і спорт, як об'єкт планового управління?

У літературі фізична культура застосовується як у вузькому, так і в широкому сенсі .

У вузькому сенсі - це  є невідємна частина  загальної культури особистості, основою якої є правильне та ефективне використання рухової діяльності, як чинника покращення своєї фізичної досконалості.

Фізична культура в широкому сенсі розглядається, як органічна частина ( галузь ) культури суспільства, що включає всю сукупність його наукових і практичних досягнень у створенні спеціально-зумовлених  засобів, методів і принципів напрвлениях на фізичну дієздатність населення. Таке значення цього поняття найближче до нашого аспекту.

У нашій країні фізичне виховання, спортивна і фізкультурно - оздоровча робота здійснюються безпосередньо в спеціальних державних установах та громадських організаціях різного типу - спортивних школах, колективах фізкультури і спортивних клубах, на уроках фізкультури в загальноосвітніх школах, в професійно-технічних училищах, на заняттях фізичного виховання в середніх спеціальних і вишах  і т д.

Отже, фізична культура і спорт, як об'єкт планового управління є культурно-виховною галуззю і становить сукупність спеціальних державних установ та громадських організацій, які планомірно здійснюють фізичне вдосконалення населення на єдиній ідейно - теоретичній, програмно-методичній та нормативній основі.

Предметом науки управління фізичною культурою являються об'ектівно необхідні, стійкі взаємозв'язки ( управлінські  відносини) працівників галузі, а також фізкультурних організацій в процесі їх спільної фізкултурно-спортивної, трудової діяльності.

Управління фізичною  культурою і спортом являє собою систему конкретних форм і методів свідомої діяльності, напралених на забезпечення ефективного функціонування і планомірного розвитку фізичної культури і спорту з метою задовільнити потреби людей у фізичному вдосконаленні.

 

Джерело: издательство "Высшая школа", г. Москва, 1989 г, Книга - "Физическое воспитание"

 

PS: Будемо вельми вдячні, якщо Ви поділитесь даним матеріалом зі своїми друзями в соц.мережах.