Здоровий спосіб життя

Трудова та спортивна діяльність може бути успішною, якщо людина володіє необхідними руховими вміннями та навичками. Здатність людини виконувати рухи та керувати ними називається руховими вміннями. Рухові уміння набуваються людиною на основі знань про рух, попереднього рухового досвіду, його загальної фізичної підготовленості.

Детальніше...

 

Морально-вольова підготовка спортсмена спрямована на виховання у нього моральних рис і вольових якостей. Воля - це свідома активність спортсмена, спрямована на подолання перешкод, на досягнення поставленої мети. Воля виховується в процесі подолання труднощів, що виникають під час тренувань і змагань: страху перед важким елементом, хворобливих відчуттів або несприятливих умов зовнішнього середовища (спека, холод, висока вологість тощо);

Детальніше...

Підготовка спортсмена - складний багатосторонній процес, який включає в себе спортивне тренування, спортивні змагання та інші фактори, що доповнюють тренування і змагання (загальний режим життя, спеціальне харчування, відпочинок, засоби відновлення та ін.). Головними аспектами розвитку та підготовки спортсмена є фізична, технічна , морально-вольова, теоретична підготовка, тактична частина розвитку.

Детальніше...

Технічна підготовка спортсмена спрямована на вивчення і вдосконалення техніки рухів, властивих даному виду спорту. У процесі загальної технічної підготовки спортсмен поповнює фонд рухових умінь і навичок, необхідних йому в житті і в спортивній практиці. У ході спеціальної технічної підготовки він опановує техніку обраного виду спорту і поглиблює свою спортивну спеціалізацію, доводить до досконалості необхідні вміння і навички.

Детальніше...

Спорт в українській системі фізичного виховання займає чільне місце. Він служить для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я людей, підготовки їх до праці і захисту Батьківщини. Систематичні заняття спортом розширюють межі функціональних можливостей організму людини. Спорт - важливий засіб формування особистості: він виховує працьовитість і волю, почуття патріотизму та інтернаціоналізму.

Детальніше...

PS: Будемо вельми вдячні, якщо Ви поділитесь даним матеріалом зі своїми друзями в соц.мережах.